Ensemble contemporáneo & Solistas

CONCERT TITLE

Ensemble contemporáneo & Solistas

CONCERT PROGRAM

(a)round*……………………………………….Willian Blank

I. Calme 

II. Modéré 

III. Immobile

IV. Vehement 

V. Modéré / Vif / Calm 

Multikolor………………………………….Olli Virtaperko  

Concerto Liquido…………………………………Ricardo Nillini 

Entrelacs…………………………………Ichiro Nodaïra 

*Estreno en España

MUSICIANS

Lars Mlekusch, Director

Claude Delangle

Nicolas Arsenijevic

Simon Fluri

Sara Zazo

CONCERT VENUE

Auditorium Conservatorio profesional de Música de LPGC

C. San Francisco, s/n, Las Palmas de Gran Canaria

Día: viernes, 9 de diciembre. 

Time: 20:30h – 21:30h